Rabu, 16 Juni 2010

LemProTex One terus melakukan inovasi pengembangan produk yang berkaitan dengan batu alam. Dari pengamatan di lapangan di jumpai banyak masalah yang berkaitan dengan pemasangan batu alam. Permasalahan yang sering timbul adalah :
1. Untuk pemasangan batu breksi, Bali Green dan sukabumi sering mengalami kendala apabila pemasangan menggunakan adukan semen, batu sukar di pasang karena sifat kohesi material lebih besar dari sifat adhesi nya.
2. Sering Timbulnya lelehan putih yang berasal dari adukan semen ketika batu telah terpasang lebih dari satu bulan. Biasanya pada batu lempeng dan andhesit
3. Apabila pemasangan batu alam dalam ruangan atau pada ruang bangunan bertingkat.

Dari pengujian kekuatan Lem ProTex One di peroleh data : 1 gr lem masih mampu menahan beban 17,7 Kg. Dengan dasar data tersebut , apabila hanya beracuan pada kekuatan . Maka 1 m2 batu andesit ukuran 20 x 40 cm berjumlah 12 biji batu, jadi utuk memasang 1 m2 batu andesit di perlukan 12 gr Lem . Berat 1 set lem Protex one adalah 2 kg atau 2000 gr, jadi 1 set lem ProTex one bisa di gunakan untuk memasang 2000 batu andesit ukuran 20 cm x 40 cm. Bila di konversi dari jumlah batu andhesit ke luas batu andhesit adalah 2000: 12=166,67 m2.
Perhitungan di atas adalah hanya ber-acuan pada kekuatan lem. Pada kenyataan di lapangan variasi ketebalan batu dan kerataan media (dinding) sangat mempengaruhi jumlah penggunaan lem, karena lem selain di gunakan sebagai perekat juga di gunakan sebagai bahan untuk mengatur agar pemasangan batu bisa rata.